TRANSISTOREN / 2S.
Art. Nr.: 12SA1011 2,35 € zzgl. Versand
2 SA 1011 Si-P S-L 100MHz,180V,1.5A 25W
Art. Nr.: 12SA1065 4,95 € zzgl. Versand
2 SA 1065 komplim. 2 SD 287 Si-P S-L 50MHz,150V,10A,120W
Art. Nr.: 12SA1112 3,50 € zzgl. Versand
2 SA 1112 Si-P S-L 200MHz,180V, 1A, 20W
Art. Nr.: 12SA1124 2,25 € zzgl. Versand
2 SA 1124 Si-P Uni ra200MHz,150V,50mA,1W
Art. Nr.: 12SA1156 1,95 € zzgl. Versand
2 SA 1156 = siehe MJE 350 Si-P S-L<1/5æs,400V,0.5A,10W
Art. Nr.: 12SA1186 4,95 € zzgl. Versand
2 SA 1186 Si-P S-L 60MHz,150V,10A,100W
Art. Nr.: 12SA1248 1,55 € zzgl. Versand
2 SA 1248 = 2SA 1249 Si-P S-L 120MHz,180V,0.7A,10
Art. Nr.: 12SA1249 2,95 € zzgl. Versand
2 SA 1249 Si-P S-L 120MHz,180V,1.5A,10W
Art. Nr.: 12SA1294 5,95 € zzgl. Versand
2 SA 1294 Si-P S-L 35MHz,230V,15A,130W
Art. Nr.: 12SA1295 7,95 € zzgl. Versand
2 SA 1295 Si-P S-L 35MHz,230V,17A,200W
Art. Nr.: 12SA1302 4,95 € zzgl. Versand
2 SA 1302 = 2SA 1943 Si-P S-L 30MHz,200V,15A,150W
Art. Nr.: 12SA1307 3,95 € zzgl. Versand
2 SA 1307 Si-P lo-sat 60Mhz 60V, 5A,20W
Art. Nr.: 12SA1329 2,95 € zzgl. Versand
2 SA 1329 Si-P lo-sat 50Mhz 80V,12A,40W
Art. Nr.: 12SA1357 3,50 € zzgl. Versand
2 SA 1357 Si-P lo-sat 170Mhz 35V, 5A,10W
Art. Nr.: 12SA1359 2,25 € zzgl. Versand
2 SA 1359 Si-P S-L 100MHz, 40V, 3A, 10W
Art. Nr.: 12SA1371 1,95 € zzgl. Versand
2 SA 1371 Si-P Vid.,150MHz,300V,0.1A, 1W
Art. Nr.: 12SA1381 1,95 € zzgl. Versand
2 SA 1381 Si-P Vid.,150MHz,300V,0.1A, 7W
Art. Nr.: 12SA1403 3,55 € zzgl. Versand
2 SA 1403 Si-P Vid.,800MHz,80V,0.5A,10W
Art. Nr.: 12SA1405 2,95 € zzgl. Versand
2 SA 1405 Si-P Vid.,500MHz,120V,0.3A,8W
Art. Nr.: 12SA1407 1,95 € zzgl. Versand
2 SA 1407 = MJE 350 Si-P Vid.,400MHz,200V,0.15A,7W
Art. Nr.: 12SA1535 3,35 € zzgl. Versand
2 SA 1535 A Si-P UNI 200MHz,180V, 1A, 15W
Art. Nr.: 12SA1593 1,80 € zzgl. Versand
2 SA 1593 Si-P S-L 120MHz,120V, 2A, 15W
Art. Nr.: 12SA1606 2,95 € zzgl. Versand
2 SA 1606 = 2 SA 1306 Si-P S-L 100MHz,180V,1.5A,15W
Art. Nr.: 12SA1941 3,95 € zzgl. Versand
2 SA 1941 Si-P 30 Mhz 140V,10A,100W
Art. Nr.: 12SA747 0,00 € zzgl. Versand
2 SA 747 siehe 2 SA 1065 Si-P NF/S-L50MHz,150V,10A,120W
Art. Nr.: 12SA748 1,55 € zzgl. Versand
2 SA 748 Si-P NF/S-L 150MHz,70V,2A,15W
Art. Nr.: 12SB1018 3,50 € zzgl. Versand
2 SB 1018 Si-P S-L lo-sat 100V, 7A, 30W
Art. Nr.: 12SB1020 3,50 € zzgl. Versand
2 SB 1020 Si-P-Darl+Di B=2k 100V,7A,40W
Art. Nr.: 12SB1142 2,50 € zzgl. Versand
2 SB 1142 Si-P S-L lo-sat 60V,2.5A, 40W
Art. Nr.: 12SB1212 3,55 € zzgl. Versand
2 SB 1212 Si-P S-L 160V,1.5A 0.9W
Art. Nr.: 12SB1446 2,00 € zzgl. Versand
2 SB 1446 Si-P Uni 70MHz, 50V, 5A, 1W
Art. Nr.: 12SB754 3,75 € zzgl. Versand
2 SB 754 = 2 SB 817 Si-P S-L lo-sat 50V, 7A, 60W
Art. Nr.: 12SB772 1,95 € zzgl. Versand
2 SB 772 Si-P S-L lo-sat 40V, 3A, 10W
Art. Nr.: 12SB817 3,50 € zzgl. Versand
2 SB 817 Si-P S-L 15MHz,160V,12A,100W
Art. Nr.: 12SB826 2,95 € zzgl. Versand
2 SB 826 Si-P S-L lo-sat 60V,12A, 40W
Art. Nr.: 12SB829 5,95 € zzgl. Versand
2 SB 829 = 2 SA 1962 Si-P S-L lo-sat 60V,15A, 90W
Art. Nr.: 12SB861 2,95 € zzgl. Versand
2 SB 861 = 2 SA 1133 Si-P S-L 200V, 2A, 30W
Art. Nr.: 12SB865 1,95 € zzgl. Versand
2 SB 865 Si-P-Darl NF-L 80V,1.5A,0.9W
Art. Nr.: 12SB892 1,50 € zzgl. Versand
2 SB 892 = C8050 = SS8050 Si-P NF-Tr/E io-sat 60V,2A,1W
Art. Nr.: 12SB985 1,85 € zzgl. Versand
2 SB 985 Si-P TR, lo-sat 60V, 3A, 1W
Art. Nr.: 12SB986 4,95 € zzgl. Versand
2 SB 986 Si-P TR, lo-sat 60V, 4A, 10W
Art. Nr.: 12SC1306 7,85 € zzgl. Versand
2 SC 1306 = 2SC 1669 / 50MHz Si-N HF-L 65V, 3A(ss
Art. Nr.: 12SC1307 8,65 € zzgl. Versand
2 SC 1307 PQ = 15W / 50MHz Si-N HF-L 70V, 8A(ss
Art. Nr.: 12SC1398 3,25 € zzgl. Versand
2 SC 1398 = 2SD 401 Si-N NF/S-L 150MHz,70V,2A,15W
Art. Nr.: 12SC1413 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 1413 A Si-N TV-HA 4MHz,500V,5A,50W
Art. Nr.: 12SC1505 2,55 € zzgl. Versand
2 SC 1505 Si-N Vid-L 80MHz,300V,0.2A,15W
Art. Nr.: 12SC1815 0,95 € zzgl. Versand
2 SC 1815 Si-N 60 V,0.15 A,0.4 W >80 Mhz
Art. Nr.: 12SC1969 4,95 € zzgl. Versand
2 SC 1969 PQ = 16W / 27MHz Si-N HF-L 60V, 6A(ss)
Art. Nr.: 12SC1970 5,95 € zzgl. Versand
2 SC 1970 Si-N VHF-Tr.175Mz,40V,0.6A,1W
Art. Nr.: 12SC2078 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 2078 PQ = 4W / 27MHz Si-N HF-L 80V, 3A(ss)
Art. Nr.: 12SC2166 14,95 € zzgl. Versand
2 SC 2166 PQ = 6W / 27MHz Si-N HF-L 75V, 4A(ss)
Art. Nr.: 12SC2320 2,50 € zzgl. Versand
2 SC 2320 Si-N NF/S-L 50V,0,2A,0,3W
Art. Nr.: 12SC2334 3,55 € zzgl. Versand
2 SC 2334 Si-N NF/S-L 150V, 7A, 40W
Art. Nr.: 12SC2344 2,95 € zzgl. Versand
2 SC 2344 Si-N NF/S-L180/160V,1.5A, 25W
Art. Nr.: 12SC2466 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 2466 Si-N UHF 2.2GHz,30V,50mA,0.3W
Art. Nr.: 12SC2570 1,95 € zzgl. Versand
2 SC 2570 A Si-N UHF 5GHz 25V,0.07A
Art. Nr.: 12SC2592 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 2592 Si-N NF/S-L 180V, 1A, 20W
Art. Nr.: 12SC2625 5,05 € zzgl. Versand
2 SC 2625 Si-N NF/S-L 450V, 10A, 80W
Art. Nr.: 12SC2632 2,95 € zzgl. Versand
2 SC 2632 Si-N Uni ra 160Mz,150V,50mA,1W
Art. Nr.: 12SC2814 1,50 € zzgl. Versand
2 SC 2814 Si-N min,HF 320Mhz 30V,0,03A
Art. Nr.: 12SC2834 11,95 € zzgl. Versand
2 SC 2834 A Si-N S-L <1.2æs,900V, 7A,100W
Art. Nr.: 12SC2837 4,95 € zzgl. Versand
2 SC 2837 Si-N NF/S-L 150V, 10A,100W
Art. Nr.: 12SC3026 4,95 € zzgl. Versand
2 SC 3026 Si-N TV-HA 1700/800V, 6A, 50W
Art. Nr.: 12SC3071 1,50 € zzgl. Versand
2 SC 3071 = 2SC 2383 =2SC 2235 Si-N lo-sat 120V,0,2A,Bò500
Art. Nr.: 12SC3116 2,45 € zzgl. Versand
2 SC 3116 = 2 SC 3117 Si-N NFE 120MHz,180V,0.7A,10W
Art. Nr.: 12SC3117 2,25 € zzgl. Versand
2 SC 3117 Si-N NFE 120MHz,180V,1.5A,10W
Art. Nr.: 12SC3225 1,55 € zzgl. Versand
2 SC 3225 Si-N lo-sat 40V, 2A,0.9W
Art. Nr.: 12SC3257 3,55 € zzgl. Versand
2 SC 3257 Si-N lo-sat 250/200V,10A, 40W
Art. Nr.: 12SC3258 2,55 € zzgl. Versand
2 SC 3258 Si-N lo-sat 100/80V, 5A, 30W
Art. Nr.: 12SC3263 5,95 € zzgl. Versand
2 SC 3263 Si-N NF/S-L 230V, 15A,130W
Art. Nr.: 12SC3264 7,95 € zzgl. Versand
2 SC 3264 Si-N NF/S-L 230V, 17A,200W
Art. Nr.: 12SC3281 6,50 € zzgl. Versand
2 SC 3281 = 2 SC 5200 Si-N NF/S-L 200V, 15A,150W
Art. Nr.: 12SC3299 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 3299 = 2 SC 3746 Si-N lo-sat 40V, 5A, 20W
Art. Nr.: 12SC3303 3,35 € zzgl. Versand
2 SC 3303 Si-N lo-sat 100V, 5A, 20W
Art. Nr.: 12SC3346 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 3346 = BUV 27 Si-N lo-sat 80V,12A, 40W
Art. Nr.: 12SC3355 1,50 € zzgl. Versand
2 SC 3355 Si-N UHF 6GHz 20V,0.10A
Art. Nr.: 12SC3356 2,05 € zzgl. Versand
2 SC 3356 Si-N UHF 7GHz 20V,0.10A
Art. Nr.: 12SC3420 1,95 € zzgl. Versand
2 SC 3420 Si-N lo-sat 50V, 5A, 10W
Art. Nr.: 12SC3422 1,95 € zzgl. Versand
2 SC 3422 = 2 SC 3420 Si-N NF/S-L 40V, 3A, 10W
Art. Nr.: 12SC3457 3,70 € zzgl. Versand
2 SC 3457 Si-N S-L 1100V, 3A, 50W
Art. Nr.: 12SC3459 8,95 € zzgl. Versand
2 SC 3459 = 2 SC 3461 Si-N S-L 1100V,4,5A, 90W
Art. Nr.: 12SC3461 8,95 € zzgl. Versand
2 SC 3461 Si-N S-L 1100V, 8A,140W
Art. Nr.: 12SC3466 4,95 € zzgl. Versand
2 SC 3466 = 2 SC 3688 Si-N S-L 1200V, 8A,120W
Art. Nr.: 12SC3468 1,30 € zzgl. Versand
2 SC 3468 Si-N Vid 150MHz,300V, 0.1A, 1W
Art. Nr.: 12SC3503 2,50 € zzgl. Versand
2 SC 3503 Si-N Vid 150MHz,300V, 0.1A, 7W
Art. Nr.: 12SC3504 2,50 € zzgl. Versand
2 SC 3504 Si-N Vid 500MHz,70V,0.05A, 1W
Art. Nr.: 12SC3597 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 3597 = 2 SC 3952 Si-N Vid 800MHz, 80V, 0.5A,10
Art. Nr.: 12SC3599 3,55 € zzgl. Versand
2 SC 3599 Si-N Vid 500MHz,120V,0.3A,8W
Art. Nr.: 12SC3601 3,35 € zzgl. Versand
2 SC 3601 Si-N Vid 400MHz,200V,0.15A, 7W
Art. Nr.: 12SC3616 1,30 € zzgl. Versand
2 SC 3616 Si-N B>800.400MHz,25V,0.7A, 7W
Art. Nr.: 12SC3688 4,95 € zzgl. Versand
2 SC 3688 Si-N TV-HA 1500/800V,10A,150W
Art. Nr.: 12SC3752 2,95 € zzgl. Versand
2 SC 3752 Si-N S-L 1100V, 3A, 30W
Art. Nr.: 12SC3782 3,50 € zzgl. Versand
2 SC 3782 Si-N Vid 400MHz,200V, 0.2A,15W
Art. Nr.: 12SC3795 4,95 € zzgl. Versand
2 SC 3795 Si-N S-L 800V, 5A,40W,< ¬ æs
Art. Nr.: 12SC3808 2,05 € zzgl. Versand
2 SC 3808 Si-N lo-sat 50V, 5A, 10W
Art. Nr.: 12SC3886 2,95 € zzgl. Versand
2 SC 3886 A Si-N hi-res 1500/600V,8A, 50W
Art. Nr.: 12SC3944 3,50 € zzgl. Versand
2 SC 3944 A Si-N NF/HF 180V,1A,15W,200MHz
Art. Nr.: 12SC3996 9,95 € zzgl. Versand
2 SC 3996 Si-N hi-def 1500/800V,15A,180W
Art. Nr.: 12SC3998 15,95 € zzgl. Versand
2 SC 3998 Si-N hi-def 1500/800V,25A,250W
Art. Nr.: 12SC4135 2,00 € zzgl. Versand
2 SC 4135 Si-N NF/S-L 120V, 2A, 15W
Art. Nr.: 12SC4159 3,50 € zzgl. Versand
2 SC 4159 Si-N NF/S-L 180V,1.5A, 15W
Art. Nr.: 12SC4237 6,95 € zzgl. Versand
2 SC 4237 Si-N S-L 1200V, 10A,150W
Art. Nr.: 12SC4532 6,95 € zzgl. Versand
2 SC 4532 = 2 SC 5144 Si-N hi-res 1700/600V,10A,200W
Art. Nr.: 12SC4560 6,60 € zzgl. Versand
2 SC 4560 Si-N hi-res 1500/600V,10A, 80W
Art. Nr.: 12SC4747 4,90 € zzgl. Versand
2 SC 4747 Isoliert Si-N DiSP-HA 1500/800V,10A,50W
Art. Nr.: 12SC4924 5,95 € zzgl. Versand
2 SC 4924 = 2 SC 5302 Si-N DisplayHA 800V, 10A, 70W
Art. Nr.: 12SC5048 5,60 € zzgl. Versand
2 SC 5048 Si-N hi-res 1500/600V,12A,50W
Art. Nr.: 12SC5129 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 5129 Si-N 1500/600V,10A, 50W
Art. Nr.: 12SC5198 3,95 € zzgl. Versand
2 SC 5198 Si-N 30 Mhz 140V,10A,100W
Art. Nr.: 12SC5302 0,00 € zzgl. Versand
2 SC 5302 Siehe 2 SC 4924 Si-N DisplayHA 800V, 10A,070W
Art. Nr.: 12SC5331 8,95 € zzgl. Versand
2 SC 5331 Si-N Display HA 1500V,15A,180W
Art. Nr.: 12SC945 0,95 € zzgl. Versand
2 SC 945 Si-N Uni 250MHz,60V,0.1A,
Art. Nr.: 12SD1047 3,50 € zzgl. Versand
2 SD 1047 Si-N NF/S-L 160V, 12A,100W
Art. Nr.: 12SD1062 3,95 € zzgl. Versand
2 SD 1062 Si-N S-L lo-sat 60V,12A,40W
Art. Nr.: 12SD1065 5,95 € zzgl. Versand
2 SD 1065 Si-N S-L lo-sat 60V,15A,90W
Art. Nr.: 12SD1138 2,50 € zzgl. Versand
2 SD 1138 Si-N NF/S-L TV-VA 200V, 2A,30W
Art. Nr.: 12SD1153 1,95 € zzgl. Versand
2 SD 1153 Si-N-Darl B=4000 80V,1,5A, 1W
Art. Nr.: 12SD1207 1,95 € zzgl. Versand
2 SD 1207 Si-N Uni io-sat 60V, 2A, 1W
Art. Nr.: 12SD1273 4,95 € zzgl. Versand
2 SD 1273 Si-N lo-sat 80V, 3A,Bò500
Art. Nr.: 12SD1279 20,35 € zzgl. Versand
2 SD 1279 Si-N TV-HA 1400V,10A,50W
Art. Nr.: 12SD1347 1,95 € zzgl. Versand
2 SD 1347 Si-N Tr, lo-sat 60V, 3A, 1W
Art. Nr.: 12SD1348 2,50 € zzgl. Versand
2 SD 1348 = 2 SD 826 Si-N Tr, lo-sat 60V, 4A,10W
Art. Nr.: 12SD1409 4,25 € zzgl. Versand
2 SD 1409 Si-N-Darl+Di 600V, 6A,25W
Art. Nr.: 12SD1411 3,95 € zzgl. Versand
2 SD 1411 = 2 SD 1271 Si-N Uni lo-sat 100V, 7A,30W
Art. Nr.: 12SD1415 3,25 € zzgl. Versand
2 SD 1415 Si-N-Darl+Di 100V, 7A,40W
Art. Nr.: 12SD1432 6,55 € zzgl. Versand
2 SD 1432 = BU 508 A Si-N TV-HA 1500/600V, 6A,80W
Art. Nr.: 12SD1555 3,95 € zzgl. Versand
2 SD 1555 Si-N TV-HA 1500/600V, 5A, 80W
Art. Nr.: 12SD1577 4,50 € zzgl. Versand
2 SD 1577 Si-N TV-HA 1500/700V, 5A,100W
Art. Nr.: 12SD1680 6,40 € zzgl. Versand
2 SD 1680 Si-N TV-HA 330V, 7A,70W
Art. Nr.: 12SD1682 2,25 € zzgl. Versand
2 SD 1682 = 2 SD 1683 Si-N S-L lo-sat 60V,2.5A,10W
Art. Nr.: 12SD1756 8,95 € zzgl. Versand
2 SD 1756 Si-N-Darl B=5000 200V,10A,40
Art. Nr.: 12SD1812 1,50 € zzgl. Versand
2 SD 1812 Si-N S-L 160V,1.5A 0.9W
Art. Nr.: 12SD1913 2,95 € zzgl. Versand
2 SD 1913 Isoliert Si-N NF-L 60V, 3A, 20W
Art. Nr.: 12SD2179 16,95 € zzgl. Versand
2 SD 2179 Si-N Uni 80MHz 50V, 5A, 1W
Art. Nr.: 12SD287 4,95 € zzgl. Versand
2 SD 287 komplim. 2 SA 1065 Si-N S-L 200V, 10A,100W
Art. Nr.: 12SD350A 2,95 € zzgl. Versand
2 SD 350 A = BU 208 A Si-N TV-HA 1500/700V, 5A,22W
Art. Nr.: 12SD725 5,55 € zzgl. Versand
2 SD 725 Si-N TV-HA 1500/600V, 6A, 50W
Art. Nr.: 12SD774 1,75 € zzgl. Versand
2 SD 774 Si-N Uni 95MHz 100V, 1A, 1W
Art. Nr.: 12SD798 4,95 € zzgl. Versand
2 SD 798 Si-N S-L 600V, 6A, 30W
Art. Nr.: 12SD844 3,95 € zzgl. Versand
2 SD 844 = 2 SC 5197 Si-N S-L lo-sat 50V, 7A, 60W
Art. Nr.: 12SD882 2,95 € zzgl. Versand
2 SD 882 Si-N S-L lo-sat 40V, 3A, 10W
Art. Nr.: 12SD947 2,50 € zzgl. Versand
2 SD 947 Si-N-Darl B=4000 40V, 2A,10W
Art. Nr.: 12SD986 2,25 € zzgl. Versand
2 SD 986 Si-N-Darl+Di B=2k 150V, 2A,10W
Art. Nr.: 12SK1118 3,95 € zzgl. Versand
2 SK 1118 = 2 SK 2545 MOS-N-Fet V-MOS 600V, 6A, 45W
Art. Nr.: 12SK1378 5,95 € zzgl. Versand
2 SK 1378 MOS-N-Fet V-MOS 400V, 10A,125W
Art. Nr.: 12SK1507 4,50 € zzgl. Versand
2 SK 1507 = 2 SK 2645 MOS-N-Fet V-MOS 600V, 9A, 50W
Art. Nr.: 12SK1767 4,95 € zzgl. Versand
2 SK 1767 = 2 SK 2545 MOS-N-Fet V-MOS 600V,3.5A, 40W
Art. Nr.: 12SK727 5,95 € zzgl. Versand
2 SK 727 MOS-N-Fet V-MOS 900V, 5A 125W
Sehr geehrte Kunden . Wir ziehen um .  Ab  dem 1. Juli finden Sie uns bei der BGU  in der  Hardtstraße  9 in Ansbach -Brodswinden  im ersten Stock | Telefon: 0981 / 96930-36 | 0981 / 96930-30